Disclaimer

Hoewel bij het tot standkomen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Brainwave Systems is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen welke door derden worden aangeleverd en waarover Brainwave Systems geen controle heeft. Brainwave Systems draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.